Kontakt

 

               JERZY MAZURKIEWICZ

               Inter-Hurt

Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 3
Telefon:  502 353 715
E-mail:   biuro@phuinterhurt.pl

Biuro czynne codziennie
w godzinach 7.00 - 16.00